WO - MAN - LR s.r.o.

Sídlo : Staré Grunty 162

841 04 Bratislava

 

Výhradný dovozca pitného režimu

AQUA ANGELS pre Slovenskú republiku

 

IČO : 365 79 726

DIČ : 202 182 29 02

IČ DPH : SK 202 182 2902

 

Peňažný ústav :

Tatra Banka

IBAN : SK 62 1100 0000 0026 2314 4683

  Objednávka bude prijatá :

  - v pracovnej dobe, v pondelok až piatok od 8:00   do 16:00 hod.  
  - objednávka, ktorá bude zaslaná po pracovnej dobe bude prijatá
až nasledujúci deň.

 Pri objednaní produktov je potrebné uvisť tieto údaje:

  - meno a priezvisko, prípadne názov spoločnosti ste alebo budete u nás  registrovaní
- názov a množstvo produktov, ktoré si želáte objednať
- adresu dodania a fakturačnú adresu , ak sa nezhoduje s adresou  doručenia
- telefonický kontakt ( potrebný pre vodiča pri doručení produktov)
     Ak nebude objednávka obsahovať všetky vyššie uvedené náležitosti, bude považovaná za neúplnú .

 

Kontaktujte nás

E-mail
office@aqua-angels.sk
Telefon
+421 903 78 08 78 a +421 903 78 08 77
Pondělí - Pátek
Od 8:00 do 16:00