INFORMÁCIE K POUŽITIU SÚBOROV COOKIES

 1. IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI

Názov: WO-MAN-LR s.r.o. ( ďalej len spoločnosť)

Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.70576/B
Sídlo: Vincenta Hložníka 8, 841 05 Bratislava
IČO: 365 79 726
DIČ: SK 202 182 29 02
www:  www.anjelskavoda.sksk

 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
 • Webové stránky Spoločnosti www.aqua-angels.com (ďalej len “Webové stránky”) využívajú pre svoju činnosť súbory cookies.
 •  Táto informácia k použitiu súborov cookies (ďalej len “Informácie”) poskytuje užívateľom Webových stránok (ďalej je “Používateľ” alebo “Užívatelia”) informácie o druhoch cookies, ich nastavenia a fungovanie (ďalej len “Cookies”);
 •  Z pohľadu legislatívy (GDPR) sú Cookies osobnými údajmi, pomocou ktorých možno identifikovať Užívateľa alebo zariadenie, ktoré Používateľ používa, a ako také je prevádzkovateľ webu povinný ich chrániť, a spracovávať len za dodržania zákonných podmienok.
 • Spoločnosť touto Informáciou plní svoju legislatívnu povinnosť Užívateľa o použití Cookies informovať.
 1. COOKIES
 • Ako Cookies sa v protokole http / https označuje malé množstvo dát, ktoré webový server, na ktorom sú prevádzkované webové stránky, pošle prehliadaču a ten ich následne uloží na počítač, tablet alebo iné zariadenie, z ktorého na webové stránky užívateľ pristupuje; pri každej ďalšej návšteve toho istého webového servera potom prehliadač tieto dáta posiela späť webovému serveru
 • Protokol HTTP je protokol, ktorým komunikuje webový server, na ktorom sú uložené Webové stránky s prehliadačom používateľa; protokol HTTPS je verzia protokolu http, ktorá používa šifrovanú komunikáciu
 • Účel Cookies. Vzhľadom na to, že protokol http je bezstavový, môžu byť niektoré Cookies nutné pre normálne bežnú funkciu webových stránok. Iné slúžia na zlepšenie funkcií a personalizáciu obsahu, ďalšie môžu sledovať preferencie používateľov, môžu ukladať informácie, ktoré sú potom predvyplňovania do formulárov, môžu umožňovať sledovanie pohybu užívateľa na internete alebo daných webových stránkach.
 • Zdroj Cookies. Niektoré Cookies môžu patriť prevádzkovateľovi stránok a pracujú len s doménou, na ktoré si práve užívateľ prezerá danú webovú stránku. Prevádzkovateľ daných stránok môže dovoliť tretím stranám, aby prostredníctvom jeho stránok ukladali do počítača užívateľa Cookies, ktoré poskytujú informácie tejto tretej strane (typicky cookies pre Google Analytics).
 • Webové signály. Webové signály sú elektronické obrázky (označujú sa tiež ako jednopixelové obrázky GIF), ktoré môžu pomáhať pri počítaní užívateľov, ktorí daný web navštívia, a počítať alebo sledovať niektoré ich aktivity. Môžu byť tiež súčasťou propagačných e-mailových správ alebo informačných spravodajcov, aby bolo možné zistiť, či boli prečítané a či boli prípadne využité obsiahnuté odkazy.

3.1. DRUHY COOKIES

 • Cookies ako také nepredstavujú spustiteľný kód a nie sú pre počítač Užívateľa nebezpečné, ale môžu byť prostriedkom na zásahu do jeho súkromia.
 • Kontrolovaný web si do Cookies môže ukladať ľubovoľné údaje, ktoré o Používateľovi počas jeho pobytu na webových stránkach zistí, môže sledovať, čo ho zaujíma, na akých stránkach zotrval dlhšie, a môže uchovávať jeho cestu po webe.
 • Cookies v sebe obsahujú informáciu o tom, ako dlho majú byť uchovávané. Niektoré sú jednorazové / dočasné a ich platnosť končí zatvorením prehliadača alebo odhlásením zo stránok, iné môžu mať životnosť v mesiacoch alebo rokoch a vďaka nim je Používateľ rozpoznaný pri opätovnej návšteve webových stránok.
 • V prípade napadnutia počítača Užívateľa, môže útočník z Cookies získať osobné údaje Používateľa a môže sa jeho identitou – v niektorých prípadoch – preukázať webovému serveru, ktorý Užívateľ navštevuje.

 3.1.1. Delenie podľa toho, kam odchádzajú dáta zasielané súbory Cookies

 • Cookies vlastné tj. Cookies komunikujúce s doménou Webových stránok; všetky informácie získané z vlastných Cookies sa ukladajú po dobu životnosti súborov Cookies; získané údaje Webové stránky ani Spoločnosť s nikým nezdieľa.
 • Cookies tretích strán tj. Cookies ktorých dáta odchádzajú z počítača Užívateľa tretej strane, napríklad Cookies Google Analytics, ktoré umožňujú vytvárať štatistiky návštevnosti webovskej stránky.

 3.1.2. Delenie podľa účelu súborov Cookies

 • Cookies umožňujúce, aby Webové stránky fungovali a dokázali sa prispôsobiť zariadeniu, z ktorého sa na ne pozerá Užívateľ.
 • Cookies slúžiace k analýzam návštevnosti a pohybu Užívateľa na stránkach; môžu byť využité pri zobrazovaní reklamy a pomáhajú vybrať reklamu, ktorá zodpovedá preferenciám Užívateľa.
 1. ZÁKONNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA COOKIES
 • Prevádzkovateľ webových stránok je povinný zrozumiteľnou formou informovať o použití Cookies.
 • Prevádzkovateľ je povinný si vyžiadať súhlas užívateľa s použitím Cookies pred tým, než sú uložené do počítača používateľa alebo pred tým, než sú informácie z Cookies odoslané na server. (Pozri zákon 468/2011 Zb. O elektronických komunikáciách alebo smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/136 / ES). Tento súhlas môže byť vyjadrený nastavením prehliadača.
 • Súhlas nie je potrebný pre Cookies, ktoré sú využívané len na účely zabezpečenia správnej funkcie webových stránok, ich optimalizáciu alebo sú potrebné na to, aby mohol poskytovateľ zabezpečiť služby, ktoré si užívateľ výslovne vyžiadal.
 • Užívateľ musí mať možnosť sledovacie Cookies deaktivovať alebo odmietnuť, čo môže urobiť nastavením svojho prehliadača. Dôsledkom je potom menší komfort pri pohybe na webových stránkach.
 • Užívateľ má právo požiadať správcu údajov (prevádzkovateľa stránky alebo toho, kto dáta z Cookies v počítači užívateľ získava), aby tieto dáta vymazal, alebo ich opravil, ak nezodpovedajú skutočnost

4.1. AKO ZAKÁZAT COOKIES TRETÍM  STRANÁM

 • Používanie Cookies možno nastaviť pomocou internetového prehliadača používateľa; väčšina prehliadačov Cookies automaticky prijíma už v predvolenom nastavení.
 • Cookies možno pomocou internetového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť užívanie len niektorých súborov Cookies.
 • Možno tiež nastaviť funkciu “DO NOT TRACK”, ktorá vysiela webovému serveru, na ktorý používateľ pristupuje signál, že si nepraje byť sledovaný (samotné odoslanie tejto požiadavky nezabezpečuje, že bude serverom rešpektovaný); užívateľ môže vytvoriť zoznam tretích strán, ktorých prístup k jeho počítaču bude blokovaný.
 • Informácie o nastavení pre najpoužívanejšie prehliadače:
 • Microsoft Edge: Nastavenie> Ochrana osobných údajov> Súbory cookie
 • Microsoft Explorer: Nástroje> Možnosti Internetu> Karta Osobné údaje> Nastavenia
 • Chrome: Nastavenie> Rozšírené nastavenia> Nastavenia obsahu> Súbory cookie
 • Mozilla Firefox: nastavenie> Možnosti> Súkromie a zabezpečenie> Ochrana proti sledovanie
 • V nastavení je možné nastaviť aj funkciu Do Not Track.

5. POUŽÍVANÉ COOKIES TRETEJ STRANY na web stránke

 • Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc.
 • Google tag manager, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc.
 • Google Adwords, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc.
 • Facebook, poskytovanú spoločnosťou Facebook, Inc.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

 • Spoločnosť si vyhradzuje právo túto Informáciu kedykoľvek upraviť alebo meniť.
 • Táto Informácia bola vydaná s účinnosťou od 25.05.2018.